pátek 9. března 2012

Petice VSA Prostějov zaslaná Parlamentu ČR

Paní poslankyně, páni poslanci, paní senátorky a páni senátoři !

Předseda vlády Petr Nečas a všichni členové jeho kabinetu dne 11.ledna 2012 v jednomyslném hlasování schválili návrh zákona o majetkovém vyrovnání státu s církvemi. Zákon byl předložen k projednání a schválení v poslanecké sněmovně. Rozhodnutí o tak zásadním a dlouholetém zatížení rozpočtu České republiky, jakým je předpokládaná restituce církvím, by nemělo spočívat pouze na volených zástupcích jakékoliv politické strany, ale pouze a přímo na občanech České republiky.Návrh vláda koncipovala proti názoru občanů a odmítla dát lidem možnost vyjádřit se v referendu i když lidé této země ponesou důsledky tak závažného rozhodnutí na svých bedrech.Je nesporné, že historickými fakty nepodložené a nepřiměřené finanční náhrady církvím podle návrhu zákona ovlivní životní úroveň velké většiny obyvatel ČR- generace našich dětí a vnuků v blízké i vzdálené budoucnosti.Zákon není postaven na skutečné a zákonné podstatě věci. Majetkové a peněžité částky nejsou ani doloženy ani relevantně podloženy.Církve nedoložily vlastnictví majetku o který žádají. Je všeobecně známo, že církevní majetek -především bohatství římskokatolické církve ,pochází nejen z konfiskací v době pobělohorské, ale také z dříve obvyklé formy desátků a odpustků.Není zohledněna částka, kterou byl majetek udržován, opravován a rekonstruován, tedy částka jeho zhodnocení.Není znám ani přesný výpočet a podklady, které vedly vládu ČR k současnému návrhu na výplatu restituce církvím. V současné době, při běžném prodeji a výkupu je obecná cena půdy okolo 11,- Kč za l m2. Vláda oproti tomu ale uvažuje kalkulaci o majetkovém vyrovnání proplatit církvím čtyřikrát vyšší hodnotu nežli je obvyklé. Nabízí jako úhradu za běžný čtverečný metr půdy cenu 44,- Kč .Není k dispozici ocenění a soupis církevního majetku, jehož byly církve vlastníkem k datu 25.2.1948 a není známa ani cena majetku, který byl údajně církvím"ukraden". Bez tohoto ocenění,které by mělo být základní informací ,není možné o zákonu hlasovat podle nejlepšího vědomí a svědomí a v zájmu všeho lidu. Přes všechny tyto závažné nedostatky v podkladech k předloženému vládnímu návrhu zákona jsme mohli ve sněmovně sledovat vystoupení koaličních poslanců se souhlasnými stanovisky a z jejich projevů zazněla neznalost historie, často emotivní zaujatost proti názorům opozice s arogancí a bez objektivního náhledu.Oproti dříve projednávaným restitucím , kdy byly často i několik desetiletí odkládány náhrady, odškodnění a vypořádání, počítá vláda v tomto jediném případě s účelovým navýšením částky za neurčitou dobu prodlení.Návrh zmíněného zákona v této podobě vykazuje závažné nedostatky, na což upozorňuje nejen politická opozice, ale i erudovaní historici a právní odborníci.
My ,členové Vlasteneckého sdružení antifašistů, nesouhlasíme s vládním návrhem zákona o majetkovém vyrovnání státu s církvemi v předložené podobě a se znepokojením sledujeme průběh jeho projednávání. Návrh zákona považujeme za majetkový podvod, který způsobí České republice škodu velkého rozsahu a žádáme jeho zamítnutí.

Okresní výbor VSA Prostějov

V Prostějově, dne 24. února 2012