pátek 30. března 2012

70. výročí vypálení Lidic a Ležáků

V letošním roce 2012 si připomeneme 70. výročí vypálení obcí v Československu. Jednoznačně odsuzujeme zrůdnost fašismu, který byl příčinou těchto tragédií. U příležitosti 20. výročí založení Vlasteneckého sdružení antifašistů vyhlašujeme 2. kolo sbírky na Památník Lidice - pro obnovu Růžového sadu přátelství a míru, na dosadbu vymrzlých růží. Dále na výsadbu ovocných stromů na obnovu Životadárného sadu na pietním území v Ležákách. V Ležákách je obnova Životadárného sadu rozdělena na 3 etapy po dvaceti stromech ročně. V loňském roce se nám podařilo sbírkou v celém okrese Semily, napříč politickým spektrem, vybrat na 9 stromků předválečné odrůdy jabloní z 20 plánovaných (ä 1039 Kč za 1 ks).

Výsadby jabloní jsme se zúčastnili společně se školáky z chrudimské a mimetické školy. Obě školy přispěly Sbírkou mezi dětmi po 3 stromcích, za což jim patří velké poděkování. Úroda z Životadárného ovocného sadu půjde do škol a školek.

Sbírky je možné organizovat formou darovacích listin - jejich vzor najdete na našich internetových stránkách: www.vsasemily.cz

Vybrané finanční částky je možno zasílat na účet 116488693/0300. Číslo účtu je společné pro Památník Lidice i Ležáky. Darovací listiny zasílejte na adresu: Renata Hanzlíková, asistentka ředitele, Památník Lidice, Tokajická 152, 273 54 Lidice, e-mail: hanzlikova@lidice-mamorial.cz

Vlastenecké sdružení antifašistů Semily má v plánu akcí v tomto roce navštívit Lidice, Ležáky a též podpořit v moravskoslezském kraji obec Javoříčko, které má též letos také smutné výročí.

Tímto děkujeme veškeré veřejnosti, která podpoří naši výzvu!

Okresní výbor Vlasteneckého sdružení antifašistů v Semilech