sobota 5. května 2012

Protest zaslaný Parlamentu ČR

Vyhlášení protestu proti zřizování Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Čechách, Moravě a ve Slezsku.

Naši obyvatelé pohraničí( Krkonoš) mají vážnou obavu, aby nedošlo ke znovuobnovení protektorátu Böhmen und Mähren a k novému plnění zrůdné Mnichovské dohody. Česká republika se nemá za co omlouvat.Odsun fašistů a jejich přisluhovačů byl schválen Postupimskými vítěznými mocnostmi. Připojujeme se jednohlasně ke stanovisku Národní rady Klubu Českého pohraničí ze dne 17.12.2011 a k jejich protestu. Dekrety prezidenta republiky Edvarda Beneše jsou stále zákonem naší republiky a jsou součástí naší ústavy.Našim občanům se doposud za zvěrstva konaná německým fašismem a nacismem ,nikdo neomluvil a nedal jim náhradu za zničené domy, města, obce, továrny a zejména zmařené lidské životy.

pondělí 30. dubna 2012

Pietní akt u památníčku ruských letců v lese u Velké Polomi

V neděli dne 22. dubna 2012 se honorární konzul Ruské federace v Ostravě Aleš Zedník zúčastnil pietního aktu u památníčku ruských letců, kteří v lese mezi Plesnou a Velkou Polomí padli hrdinskou smrtí v osvobozovacích bojích.

Klub českého pohraničí a Vlastenecké sdružení antifašistů v Ostravě spolu s Čs. obcí legionářskou tradičně zorganizovali vzpomínkovou akci k tragické události, kdy dva mladí letci, pilot ppor. Ivan Petrovič Kiotov a střelec vojín Nikolaj Alexandrovič Komlev, zahynuli při plnění bojového úkolu 20. dubna 1945.

pátek 30. března 2012

70. výročí vypálení Lidic a Ležáků

V letošním roce 2012 si připomeneme 70. výročí vypálení obcí v Československu. Jednoznačně odsuzujeme zrůdnost fašismu, který byl příčinou těchto tragédií. U příležitosti 20. výročí založení Vlasteneckého sdružení antifašistů vyhlašujeme 2. kolo sbírky na Památník Lidice - pro obnovu Růžového sadu přátelství a míru, na dosadbu vymrzlých růží. Dále na výsadbu ovocných stromů na obnovu Životadárného sadu na pietním území v Ležákách. V Ležákách je obnova Životadárného sadu rozdělena na 3 etapy po dvaceti stromech ročně. V loňském roce se nám podařilo sbírkou v celém okrese Semily, napříč politickým spektrem, vybrat na 9 stromků předválečné odrůdy jabloní z 20 plánovaných (ä 1039 Kč za 1 ks).

Výsadby jabloní jsme se zúčastnili společně se školáky z chrudimské a mimetické školy. Obě školy přispěly Sbírkou mezi dětmi po 3 stromcích, za což jim patří velké poděkování. Úroda z Životadárného ovocného sadu půjde do škol a školek.

pátek 9. března 2012

Petice VSA Prostějov zaslaná Parlamentu ČR

Paní poslankyně, páni poslanci, paní senátorky a páni senátoři !

Předseda vlády Petr Nečas a všichni členové jeho kabinetu dne 11.ledna 2012 v jednomyslném hlasování schválili návrh zákona o majetkovém vyrovnání státu s církvemi. Zákon byl předložen k projednání a schválení v poslanecké sněmovně. Rozhodnutí o tak zásadním a dlouholetém zatížení rozpočtu České republiky, jakým je předpokládaná restituce církvím, by nemělo spočívat pouze na volených zástupcích jakékoliv politické strany, ale pouze a přímo na občanech České republiky.Návrh vláda koncipovala proti názoru občanů a odmítla dát lidem možnost vyjádřit se v referendu i když lidé této země ponesou důsledky tak závažného rozhodnutí na svých bedrech.Je nesporné, že historickými fakty nepodložené a nepřiměřené finanční náhrady církvím podle návrhu zákona ovlivní životní úroveň velké většiny obyvatel ČR- generace našich dětí a vnuků v blízké i vzdálené budoucnosti.Zákon není postaven na skutečné a zákonné podstatě věci. Majetkové a peněžité částky nejsou ani doloženy ani relevantně podloženy.Církve nedoložily vlastnictví majetku o který žádají. Je všeobecně známo, že církevní majetek -především bohatství římskokatolické církve ,pochází nejen z konfiskací v době pobělohorské, ale také z dříve obvyklé formy desátků a odpustků.Není zohledněna částka, kterou byl majetek udržován, opravován a rekonstruován, tedy částka jeho zhodnocení.Není znám ani přesný výpočet a podklady, které vedly vládu ČR k současnému návrhu na výplatu restituce církvím. V současné době, při běžném prodeji a výkupu je obecná cena půdy okolo 11,- Kč za l m2. Vláda oproti tomu ale uvažuje kalkulaci o majetkovém vyrovnání proplatit církvím čtyřikrát vyšší hodnotu nežli je obvyklé. Nabízí jako úhradu za běžný čtverečný metr půdy cenu 44,- Kč .Není k dispozici ocenění a soupis církevního majetku, jehož byly církve vlastníkem k datu 25.2.1948 a není známa ani cena majetku, který byl údajně církvím"ukraden". Bez tohoto ocenění,které by mělo být základní informací ,není možné o zákonu hlasovat podle nejlepšího vědomí a svědomí a v zájmu všeho lidu. Přes všechny tyto závažné nedostatky v podkladech k předloženému vládnímu návrhu zákona jsme mohli ve sněmovně sledovat vystoupení koaličních poslanců se souhlasnými stanovisky a z jejich projevů zazněla neznalost historie, často emotivní zaujatost proti názorům opozice s arogancí a bez objektivního náhledu.Oproti dříve projednávaným restitucím , kdy byly často i několik desetiletí odkládány náhrady, odškodnění a vypořádání, počítá vláda v tomto jediném případě s účelovým navýšením částky za neurčitou dobu prodlení.Návrh zmíněného zákona v této podobě vykazuje závažné nedostatky, na což upozorňuje nejen politická opozice, ale i erudovaní historici a právní odborníci.

neděle 20. listopadu 2011

Protest VSA Semily

Dne 27.10.2011 se náš premiér Petr Nečas zúčastnil schůzky s prezidentem USA Barackem Obamou. Obamův kabinet si lobisticky předcházel premiéra ČR Nečase pod příslibem dokončení dalších 2 bloků jaderné elektrárny Temelín pro firmu z USA Westingahause, když jsou do soutěže pro dostavbu elektrárny přihlášeny i další zahraniční firmy.

Toto je však jen záminkou pro to, jak dostat vojenskou základnu USA z Německa, kterou tam již Němci nechtějí, do České republiky. Když se nepodařilo umístit americký radar v Brdech, tak se nyní plánuje umístění cizí vojenské základny u nás. Její přesunutí k nám by bylo pro USA velice levné a výhodné, zejména z pohledu politického ale i ekonomického.To je pro nás naprosto nepřijatelné!

čtvrtek 21. dubna 2011

Co je Vlastenecké družení antifašistů?

Vlastenecké sdružení antifašistů (VSA) je otevřeným, demokratickým a nezávislým sdružením, působícím na území celé České republiky, uplatňujícím zásady rovnosti členů, demokratického konsensu, tolerance a vzájemné úcty.

Sdružuje občany vlasteneckého a antifašistického zaměření, působí proti projevům neofašismu, neonacionalismu, klerofašismu, nacionalismu a šovinismu, rasové nesnášenlivosti a terorismu. Pěstuje národní hrdost, brání a rozvíjí pokrokové tradice našich novodobých dějin. Přispívá k prohlubování demokracie a rozvoje humanistické společnosti.

pátek 7. ledna 2011

Výňatek ze stanov Vlasteneckého sdružení antifašistů

I.

Vlastenecké sdružení antifašistů je otevřeným, demokratickým, dobrovolným a nezávislým, nadstranickým sdružením a působí na území celé ČR, ve kterém se uplatňují zásady rovnosti členů, demokratického koncensu, tolerance a vzájemné úcty.

Sdružuje občany vlasteneckého a antifašistického zaměření, kteří na základě našich národních zkušeností v novodobé historii se organizují a působí ve vlasteneckém duchu proti projevům neofašismu, neonacionalismu, klerofašismu, nacionalismu a šovinismu, rasové nesnášenlivosti a terorismu.

VSA pěstuje národní hrdost , brání a rozvíji pokrokové tradice našich novodobých dějin. Hájí naše národní zájmy v oblasti politické, ekonomické a kulturní. Na základě plurality názorů a stanovisek přispívá k prohloubení demokracie a rozvíjí humanistické společnosti v ČR.